Podejmujemy wyzwania

Połowa naszych pracowników to programiści. Dzięki temu, możemy podejmować wyzwania wymagające niestandardowych rozwiązań, dostarczając Klientom zaawansowane oprogramowanie lub całe zintegrowane systemy zgodne z wymaganiami Klienta. Dzięki zaangażowaniu i bliskiej współpracy z dostawcami technologii, tworzymy innowacyjne rozwiązania.

Integracja 

W przedsiębiorstwach i instytucjach pracuje wiele systemów przetwarzających informacje, często jednak nie są one połączone i nie mogą wymieniać informacji. W squareTec na co dzień pracujemy nad oprogramowaniem integrującym systemy, także takie, które dzięki integracji dostarczają informację z różnych obszarów przedsiębiorstwa. Przykładem są systemy VMS (Video Management Systems) oraz systemy bezpieczeństwa sieciowego. 

Analiza i korelacja

Dane firmowe są obecnie najcenniejszą wartością w przedsiębiorstwie. Właściwe ich wykorzystanie umożliwia szybsze i trafniejsze podejmowanie decyzji w instytucjach w celu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, ale także w przedsiębiorstwach, by osiągać w sposób precyzyjny wszystkie założone cele biznesowe. Idąc o krok dalej, pracujemy także nad dedykowanymi rozwiązaniami umożliwiającymi szybką analizę i korelację dużych ilości danych. Bez względu na to czy będą to numery rejestracyjne pojazdów, tagi RFiD albo dane z urządzeń sieciowych. Nasi Klienci otrzymują informację, która przynosi im największą wartość.

Video

Pracujemy z obrazem, rozwijamy oprogramowanie umożliwiające wydajne strumieniowanie, przesyłanie, analizowanie czy też uzupełnianie o dane skorelowane. Dzięki dostępowi do najlepszych na świecie algorytmów i silników analizy obrazu dostarczamy oprogramowanie umożliwiające rozpoznawanie twarzy, numerów rejestracyjnych, kolorów a nawet emocji :). Wszystko to, w zależności od oczekiwań naszych Klientów, realizowane bezpośrednio w kamerze, na dedykowanych serwerach lub po prostu w chmurze. 

Cloud i IoT

Chmura jest dla nas obecnie najlepszym narzędziem umożliwiającym szybkie i bezpieczne dostarczanie oraz rozwój aplikacji. Działając w metodologii Agile, wykorzystując zalety środowisk CI/CD oraz chmury Azure, jesteśmy w stanie w krótkim czasie dostarczyć Klientom rozwiązania przede wszystkim bezpieczne, łatwe w wykorzystaniu oraz dające możliwość korzystania z dobrodziejstw cloud'a takich jak dostępność, sztuczna inteligencja, elastyczność. Wykorzystując w pełni te korzyści łączymy ze sobą świat chmury oraz urządzeń IoT, co zwiększa możliwości i przynosi spektakularne efekty. Przykładem są kamery AXIS, dla których piszemy oprogramowania i integracje z chmurą Azure, czego dowodem jest między innymi nasz autorski projekt SICCO.