Polityka prywatności

1. Korzystanie ze strony internetowej zwanej dalej "stroną" jest równoznaczne z akceptacją niniejszej Polityki Prywatności.
2. Administratorem danych osobowych oraz strony jest: squareTec sp.j., ul. Broniewskiego 4, 85-316 Bydgoszcz, NIP: 953-253-90-98 REGON: 340274470 KRS: 0000328648.
3. Wszystkie dane osobowe w zakresie i celu przetwarzania wymienionym w dalszej części dokumentu, zbierane są wyłącznie w zakresie niezbędnym do zarządzania stroną internetową oraz komunikacji z Użytkownikami.
4. Wyłącznie po wyrażeniu zgody, za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki internetowej, strona automatycznie przetwarza zanonimizowane informacje tzw. cookies (niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika). Informacje o ustawieniach przeglądarek internetowych w zakresie obsługi plików cookies, można znaleźć w pomocy wykorzystywanej przeglądarki, a w szczególności dla wybranych z nich pod adresami: Google Chrome Internet Explorer Opera Safari iOS Safari Mozilla.
5. Na stronie pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:tworzenia statystyk, co umożliwia ulepszanie zawartości stron ich struktury i zawartości, utrzymanie sesji Użytkownika strony, określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów.
6. W ramach strony stosowane są zarówno session cookies jak i persistent cookies.
7. W celu poprawnego wyświetlania strony zbierane są następujące informacje: nazwa i wersja przeglądarki internetowej, ustawienia języka, data i godzina wysłania żądania do serwera, IP z którego zostało wysłane żądanie, żądany url. Dane te zbierane są w celu umożliwienia prawidłowej obsługi strony.
8. W celu tworzenia statystyk wykorzystywane jest narzędzie analityki internetowej – Google Analytics. Google Analytics gromadzi dane oraz korzysta z własnych plików cookies zgodne z Polityką Prywatności firmy Google dostępną pod adresem https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/. Dane te przetwarzane są wyłącznie po wyrażeniu zgody za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki internetowej opisanej w pkt. 4. Korzystanie ze strony jest równoznaczne z akceptacją Polityki Prywatności firmy Google.
9. Dane zbierane przez stronę nie są ujawniane ani udostępniane podmiotom trzecim za wyjątkiem właściwych organów ścigania uprawnionych do prowadzenia postępowania karnego w związku z jego wszczęciem na wniosek Administratora.
10. Zakres danych osobowych przetwarzanych przez poszczególne elementy strony:panel logowania, extranet, helpdesk – przeznaczony jest wyłącznie dla Klientów, Partnerów i Pracowników squareTec sp.j. dostępny na podstawie odrębnej umowy, formularz kontaktowy – strona nie przechowuje danych osobowych przekazanych w formularzu kontaktowym, ewentualne dane osobowe uzupełnione w formularzu kontaktowym przekazywane są wyłącznie do systemu pocztowego squareTec sp.j. i dalej przetwarzane zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa squareTec sp.j. w zakresie Ochrony Danych Osobowych. Dane te są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówionej usługi lub korespondencji a ich wypełnienie w formularzu oznacza wyrażenie zgodny na przetwarzanie przez squareTec sp.j.
11. W celu zabezpieczenia danych przetwarzanych przez stronę zalecamy korzystanie wyłącznie z szyfrowanej wersji strony dostępnej pod adresem: https://www.squaretec.pl.
12. Dane kontaktowe Administratora strony dostępne są pod adresem: https://www.squaretec.pl/kontakt
Polityka prywatności w powyższym brzmieniu wchodzi w życie w dniu 19-06-2015.

Made with ‌

Easiest Website Builder