Check Point

Największy na świecie dostawca rozwiązań IT skoncentrowany wyłącznie na bezpieczeństwie - pure-play security vendor. Rozwiązania bezpieczeństwa chroniące sieci, urządzenia IoT, urządzenia mobilne i usługi chmurowe. 

Cloud Security

Check Point CloudGuard zapewnia ujednolicone bezpieczeństwo w chmurze dla wszystkich zasobów, dając pewność automatyzacji bezpieczeństwa, zapobiegania zagrożeniom i zarządzania stanem bezpieczeństwa - wszędzie - w całym środowisku wielochmurowym.
CloudGuard SaaS zapewnia kompleksową ochronę usług Office 365 i G Suite.

Network Security

Zaawansowane przeciwdziałanie atakom sieciowym, firewalle następnej generacji, hiperskalowalne rozwiązania wysokiej wydajności to podstawa oferty Check Point. Jednak jako bezpieczeństwo sieciowe to także urządzenia mobilne i urządzenia IoT a także bezpieczna praca i dostęp zdalny oraz sieci SD-WAN.

Security Management

Check Point dostarcza najlepsze rozwiązania zarządzania bezpieczeństwem integrujące wszystkie obszary bezpieczeństwa. Doskonałe narzędzia automatyzacji i integracji z systemami wewnętrznymi, aplikacjami, infrastrukturą chmury oraz środowiskiem CI/CD.  

Threat Prevention

Dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek, bezpieczeństwo punktów końcowych odgrywa krytyczną rolę w umożliwianiu pracy zdalnej.
SandBlast Agent zapewnia kompleksową ochronę punktów końcowych na najwyższym poziomie bezpieczeństwa, co jest kluczowe dla uniknięcia naruszenia bezpieczeństwa i narażenia danych.

Mobirise

Check Point R81

Zunifikowana Platforma Cyber Security

R81 to najbardziej zaawansowane w branży oprogramowanie do zapobiegania zagrożeniom i zarządzania bezpieczeństwem, które zapewnia bezkompromisową prostotę i konsolidację w całym przedsiębiorstwie. Zapewniając autonomiczne zapobieganie, R81 ma na celu odciążyć administratorów IT w codziennym wysiłku i sprawić, że zarządzanie cyberbezpieczeństwem będzie najprostsze w historii. Niezależnie od tego, czy jest to wdrażanie najnowszych technologii i zabezpieczeń w celu ochrony organizacji, czy też fachowe tworzenie polityk bezpieczeństwa, R81 umożliwia przedsiębiorstwom bycie najlepszymi.

CloudGuard SaaS

Zabezpieczenie środowiska Microsoft 365 i G Suite CloudGuard SaaS

Film pozwalający zapoznać się z funkcjami i możliwościami usługi CloudGuard SaaS.

Mobirise

Check Point Infinity

Check Point Infinity

Check Point Infinity jest jedyną w pełni skonsolidowaną architektury cyberbezpieczeństwa, która chroni biznes i infrastrukturę IT przed cyberatakami Gen V, we wszystkich sieciach,
urządzeniach końcowych, w chmurze i na urządzeniach mobilnych.
Architektura ta została zaprojektowana w celu rozwiązania problemów złożoności rosnącej ilości komunikacji i nieefektywnych zabezpieczeń. Zapewnia kompleksowe zapobieganie zagrożeniom, uszczelnia luki w zabezpieczeniach, umożliwia
automatyczne, natychmiastowe udostępnianie informacji o zagrożeniach we wszystkich środowiskach bezpieczeństwa oraz
ujednolicone zarządzanie bezpieczeństwem.
Check Point Infinity zapewnia bezprecedensową
ochronę przed obecnymi i potencjalnymi
atakami - dziś i w przyszłości.

Made with ‌

WYSIWYG HTML Editor